VÝLETY mikrobusem

VÝLETY Martin de Tours s Martinem Polákem 27 let služby turistům


POZNÁVACÍ VÝLETY jednodenní a dvoudenní + ZEMSKÉ VÝSTAVY OÖ / BAY 2018

VYMYSLETE SI SVŮJ TERMÍN a my obsadíme zbylá místa.

Uvedené datum nebo téma je ZÁVAZNÉ, AŽ KDYŽ PROJEVÍ NĚKDO ZÁJEM. V první části nabídky se jedná o výlety MIKROBUSEM PRO 8 OSOB. Ve druhé části nabídky najdete výlety NA JÍZDNÍCH KOLECH.

 1. KLÁŠTERNÍ BOHATSTVÍ na Dunaji v Bavorsku: (…….) Metten: benediktinské opatství, knihovna 4€. Klášter Niederalteich, odkud přišli beneditini do Prahy i svatý Vintíř, patron česko-německých vztahů. Bazilika Altermarkt, kláštery ve Vilshofen a v Pasově. Všude potkáme i českou minulost. Jednodenní poznávací výlet. www.asambasilika.de CENA 680Kč
 2. ŘÍMANÉ A KELTOVÉ na Dunaji v Dolním Bavorsku (……..): Nová muzea jsou vybavena českými audioprůvodci. Navštivme naše praprapředky. Moderně vybavené muzeum Quintana (4€) v Künzingu a muzeum Kastell Boiotro (4€) v Pasově. U Dunaje čekají mnohé pamětihodností. Jednodenní poznávací výlet. www.museum-quintana.de CENA 580Kč
 3. ŠUMAVU A BAVORSKÝ LES (……..) K.Klostermann a stovky jemu podobných spojují obě strany hor. Návštěva muzea a vzdělávacího centra Bavorského lesa (zdarma), procházka korunami stromů (9€), přírodním parkem s divokou zvěří. Po seznámení se s faunou a flórou „lesa“ navštívíme skanzen ve Finsterau (5€), kde ožívají osudy lidí, kteří žili spjati s drsnou přírodou. www.freilichtmuseum.de/cz CENA 410Kč
 4. POKLADY UNESCO NA DUNAJI (……..) Slavné jsou kláštery Melk, Göttweig (8€) www.stift-goetweig.at, ale celé údolí Dunaje až po Krems je neobyčejně zachovalý útvar v Evropě. Příroda a historie vytvořily jedinečnou jednotu a člověk tuto krásu během staletí zachoval. Navštívíme zříceninu Aggstein (6,7€). Výlet všemi smysly. Ochutnáme víno, kterému se tu daří i makové speciality Waldviertelu. http://www.spitz-wachau.com/de/ a www.krems.gv.at; Jednodenní poznávací výlet. CENA 610Kč
 5. HORNÍ RAKOUSKO, „neznámý soused“. (……..) Hrady, zámky a kláštery. Blíže než Praha od Budějovic leží stará historická města Linec – Enns – Steyer. Historie je tu dobře známá už od dob Římanů. I sv. Florián, patron Rakouska, byl římský voják. Římské stopy i moderní průmysl. Muzea i shopping. Klášter sv.Florián (8,5€) https://www.youtube.com/watch?v=tbmMPrxMdwk (=film o Horním Rakousku); www.stift-st-florian.at ; muzeum v Enns 5€ www.museum-lauriacum.ag Jednodenní poznávací výlet. CENA 520Kč
 6. LINEC KLASICKY – hlavní kulturní město Evropy 2009“ (……..) V Linci je tolik muzeí a galerií, že vnímavému člověku je jeden den krátký. V Linci se dá i nakupovat. Program počítá s příp. zájmem obou. Okružní jízda, zámecké muzeum (6,50€), procházka městem na linecký dort. Pro nákupy individuální program, pokud bude zájem. www.linz.at/tourismus/ Jednodenní poznávací výlet. CENA 450Kč
 7. ZA PŘEMYSLEM OTAKAREM II na Moravské pole. (……..) Čekají nás příběhy o láskách, vítězstvích i porážkách Přemysla Otakara II., zakladatele Budějovic. Navštívíme místa, kde se ženil www.feste-hainburg.at, kde vítězil i prohrával či místo, kde leželo padesátitisícové římské město Carnuntum. Vše blízko od českých hranic. Porta Hungarica. Zámek Marchegg (5€). Pro téma “Římané“ si zájemci o návštěvu Carnunta (minim.9€) musí vytvořit vlastní 7-8 člennou skupinu. Vstupné odpovídá rozsahu areálu a výstavy. Návštěva je časově náročnější. Jednodenní výlet. CENA 960Kč
 8. ZÁŽITKOVÉ ZAHRÁDKY A VINICE. (……..) Vinařské Langelois a starobylá Krems. V obřím zahradním centru najdou inspiraci milovníci zahrad a děti ráj na hraní https://www.youtube.com/watch?v=X3Yq7TTL8N0 (dopolední program www.kittenberger.at). Následně prohlídka Langelois – vinařského návštěvnického centra Loisum. Křemže und Stein, dvě spojkou und propojená malebná města na Dunaji. Nakonec Zum Heurigen – rakouská gastronomie spojená s vínem. https://www.youtube.com/watch?v=RSJsvUf7zK0 530Kč
 9. VÍDEŇ KLASICKY, od Schönbrunnu ke kavárnám, (……..) : O Vídni platí, že je vždy jiná. Záleží, na co se zaměříte. Muzea, galerie, zámky a parky, divadla, fiakry i pajzly(=Beisel). I vídeňské kavárny se dostaly pod památkovou. V multikulturním městě je kultura všeho druhu. Na vídeňském stylu se podíleli výrazně i Češi. Své kořeny nemáme jen pod Řípem. Hledejme je také u Dunaje. https://www.wien.info/cs Jednodenní výlet může být na přání „pro pokročilé“ Např. Vídeň habsburská, Vídeň česká, Vídeň duchovní nebo „Po Vídni na kole“. CENA740Kč
 10. ŘEZNO – kulturní dědictví Unesco (……..) Program: Římské velkoměsto, poté naše první biskupství, odkud se křesťanství šířilo dál do Čech. První doložený doklad o křtu 14 českých knížat už r.845. Politický kalkul? Řezenský biskup Wolfgang, patron Čech. Korunovace Vladislava II. 1158. Dějiště velké evropské politiky. www.regensburg.de Na přání zorganizujeme dvoudenní výlet, nebo i na kole. CENA 820Kč
 11. ADVENT V PASOVĚ a v podvečer v americkém Pullman City (……..) Jednodenní výlet. 680Kč
 12. ROMANTICKÁ ŘEKA AIST – SESTRA MALŠE a Green Belt Center. (zimní pěší turitika) : Řeky nás spojují i rozdělují. Novohradské hory z rakouské strany prezentuje moderní muzeum http://www.greenbeltcenter.eu/cs/ Green Belt Center (vstup 5€). Leží pod horou Viehberg. Tam opustíme Malši a vydáme se podél řeky Feldaist do Freistadtu, pak se projdeme divokým údolím, které připomíná Vydru. Délka pěší ☻☻túry 2×4 km CENA 470Kč
 13. DRAVÁ I TICHÁ ŘEKA HORNÍ KAMPA, hrad Rapottenstein a pyramida (……..) Program: Tichými lesy protéká rašelinou temná voda Kampy. Mohutné balvany v řečišti překvapí a možná ještě víc přítomnost Fr.Hundertwassera. Měl tu mlýn a ve vsi Roiten má veselé muzeum. Navštívíme Rapottenstein gotický hrad (9€) www.youtube.com/watch?v=-j73GicoWI8 , a cestou při návratu tajemnou kamennou pyramidu. Délka pěší ☻☻túry 11 km. CENA 440Kč
 14. VÝLET S BĚŽKAMI na Bärnkopf, na sklínku WHISKY a na makový dort. (……..) Konec Českého masivu blíže Dunaji je dramaticky tvarovaný, v prudkých srázech se tvoří vodopády. Yperklamm a Druidenweg jsou turistické trasy, kde se poutník nenudí. Za odměnu prohlídka a ochutnávka whisky v palírně www.whiskyerlebniswelt.at (7€) a pak sladká tečka je makový dort v Makové vesnici u makového hostinského. Délka pěší ☻☻jednodenní túry 7 až 10 km. Stoupání 369m, klesání 339 m. Pevná obuv žádoucí. CENA 500Kč
 15. NA PAŠERÁCKÉ STEZCE PŘES DRÁTY (Pompeje „na čáře“) (……..) Program: V hraničních pralesích se člověk často pral o život. Napřed s přírodou, za totality s pohraničníky. Co všechno tu lze stále objevovat. Osudy lidí jsou zasypány tlejícím jehličím. Připomeneme si i pašeráckou tradici i zapomenuté sklářské hutě. Délka pěší ☻☻ túry cca 14 km CENA 450Kč
 16. AMERICKÝ ZÁPAD a VÁNOCE V PULLMAN CITY (……..) Setkání s dějinami Spojených států vje objevné. Je to mnohem víc, než jen hraní si na kovboje. Vynoří se tam skutečná historie a zároveň všemi smysly prožijete americkou exotiku. Vůně koní, country a dobré jídlo, i mexická kapela. Skuteční osadníci tu budují svůj nový život. Lovci kožešin a indiáni. Mají web v češtině! Vstupné 17€, rodina 37€ https://www.pullmancity.deV pozdním odpoledni se projdeme divokým kaňonem, délka ☻ 5 až 6 km CENA560Kč
 17. DUCHOVNÍ POUŤ: VIA SANCTA – nejstarší česká poutní cesta. (2.4.). Jednodení pouť k Palladiu Země České. Nejstarší česká poutní cesta překvapí každého – jednak zajímavou přírodou téměř v srdci Prahy, jednak hlubokým symbolickým významem odkazu našich prvních křesťanských Přemyslovců. http://www.staraboleslav.com/historie.php Odjezd časný a návrat pozdní. Jednodenní pěší ☻☻ pouť 23+2 km (3,5lze zkrátit, i víc). V ceně je doprava a průvodce. V sobotu: pouť v duchu turistickém a bez mše. V neděli v duchu křesťanském, mše s Mons.T.Halíkem u sv.Salvátora. CENA 690Kč
 18. DUCHOVNÍ POUŤ AŽ DO MARIAZELL, kam chodili naši předkové. Pěší pouť má několik etap a nemusíte ji podniknout celou najednou. První část vedoucí z Dobré Vody u Budějovic do Dobré Vody u Nových Hradů lze ujít pohodlně za víkend a vrátit se autobusem domů. Na další etapu vyrazíme později. Při pokračovací etapě se potkáme s dalšími poutníky a můžeme se připojit. 17.7. vycházejí z Groß Gerungs (35 km z Dobré Vody u N.Hradů), ležícího na naší trase, poutníci. Ti dorazí do poutního místa Mariazell za 5 dnů. Děnně urazí zhruba 35 km. Ubytování zajištěno, doprava také. CENA odstupňována podle etap. Např. první tuzemská etapa je zdarma, je jen za cenu jízdného. Její termín podle společné dohody zájemců. Termín pokračovací etapy je 16.7.-21.7.(22.7.) V její ceně je doprava. Ubytování a podrobnosti budou dohodnuty s poutníky, kteří projeví zájem. ☻☻☻
 19. Dvoudenní: OLOMOUC – KROMĚŘÍŽ, GALERIE – ZAHRADY: v pátek odjezd přes Svitavy do Olomouce. Večerní procházka Olomoucí. V sobotu návštěva chrámů, Muzeum umění. V neděli Kroměříž, zámek, park a květná zahrada s průvodcem. Cestou domů zastávka s překvapením. 2x ubytování v hotelu se snídaní. TERMÍN: (…….) CENA třídenního výletu 2450 Kč
 20. ZELENÁ HORA „Unesco“:Santini a patricijské vily v Brně. Program: Cesta přes Polnou u Jihlavy do Žďáru. Prohlídka poutního místa, pak výstavy Dějiny kláštera http://www.zamekzdar.cz/muzeum-nove-generace/, Dnešní zámek vlastní baron Kinský. K večeru Brno, po ubytování procházka večerním Brnem přes Šilberk. V neděli návštěva Villy Stiassni www.vilastiassni.cz, Moravská galerie, Alfr.Justitz, N.Cerekev. 1x ubytování se snídaní. Termín (……..) CENA dvoudenního výletu 1950 Kč
 21. MÍŠEŇ – DRÁŽĎANY – zámek PILLNITZ (……..) Gotika, renesance a baroko na Labi. Údolí z Míšně proti proudu do Saského Švýcarska stojí i za delší návštěvu. Prohlídka nejstaršího zámku v Německu. V Míšni, kde se vdávala Zdena Česká, dcera Jiřího z Poděbrad. www.albrechtsburg-meissen.de. Odpoledne přejezd do Drážďan a večerní prohlídka. V neděli galerie, muzeum (5€) a zámek Pillnitz, saské Versailles. Už koncem zimy kvete obří kamélie. Je nejsevernější ze tři nejstarších kamelií v Evropě, dovezené z Japonska. www.dresden-und-sachsen.de Hotel se snídaní v Drážďanech. Cena dvoudenního výletu 2860 Kč
 22. BERLIN – MĚSTO, KTERÉ SE STÁLE MĚNÍ. (……..) Kdo neviděl Berlín od pádu zdi, neměl by si Berlín nechat ujít. Symbolizuje Evropu 20.století, dnes multikulturní město. 1.den „zelený Berlín“, lesy kolem Wannsee, historická Špandava, olympijský areál s rozhlednou, zámek a zahrady Charlottenburg. 2.den památky 2.svět.války, Oranienburg, památník Holocaust a moderní architektura. 3.den galerie a muzea na přání, židovský a muslimský Berlín. 2x ubytování v hotelu se snídaní. CENA třídenního výletu 4950,- Kč
 23. BERCHTESGADEN, ORLÍ HNÍZDO A SOLNÉ DOLY (……..) Návštěva „Orlího hnízda“ Kehlsteinhaus (16,1€), v Berchtesgadenu návštěva solného dolu(16,50€). Procházka s výhledy na jezero Königsee. U dvoudenního zájezdu lze rozšířit program o čas na projížďku lodí po jezeře, návštěvu Ledové jeskyně a Salzburku. Vstupné nejsou v ceně, pouze časová rezervace vstupného. Chcete-li si tu krásu více užít, domluvme se na dvoudenním výletu. CENA jednodenního výletu 1010Kč
 24. PADOVA A BENÁTKY. Program: Ranní časný odjezd z ČB (……..) procházka po Padově. www.turismopadova.itDruhý den strávený v Benátkách až do večera. Třetí den návrat, cestou zastávka a prohlídka Udine, a fresek v katedrále Santa Maria Maggiore. V ceně 2x ubytování a doprava. Loď v Benátkách si platí každý sám. CENA třídenního výletu 4910Kč
 25. NOVÉ ČECHY KARLA IV. (……..), A NORIMBERK, partner Prahy, v době husitství srůstal s katolickou Plzní. Rodiště dvou synů Karla IV., a to Václava IV. a Zikmunda. Proslavilo ho bohatství, Zlatá bula Karla IV. ale i např. Albrecht Dürer. Navštívíme jeho hrob. Objevíme stopy „Nových Čech“, které tu Karel IV.zakládal, i památky v okolí. V oblasti Frank přitahuje turisty hlavně Bamberk, ale i řada menších měst, klášterů, zámků nebo opevněných vesnic. Dvoudenní výlet. 2x ubytování v hotelu se snídaní. Pro děti lze podnikout i jednodenní výlet do ráje hraček do Playmobil-parku. http://www.playmobil-funpark.de/ CENA dvoudenního výletu 2950,- Kč
 26. KRAKOV – OSVĚTIM – WROCLAW. První dvě města nepotřebují komentář. Wroclaw (Breslaw s 630000 obyvateli), kdysi hlavní město Slezska patřícího k Českému království, zíksala titul Evropské hlavní město kultury. V ceně je 2x ubytování v hotelu se snídaní. CENA třídenního výletu 3450,- Kč
 27. SVATBA V LANDSHUTU 1475 – pro svou velkolepost se koná jen jednou za 4 roky. Připravte se na červenec 2021 a nechte se povzvat! Ze dvou tisíc účinkujících si zhruba 1000 mužů už dnes nechává dorůstat vlasy a vousy, aby kostýmy i obličeje odpovídaly roku 1475. Je to taky velká legrace. www.landshuter-hochzeit.de

a) PLATBA ZÁJEZDŮ 7 dnů před odjezdem včetně : na účet 51-9020630297/0100 . Méně než 7 dnů hotově na telefon 603 534 725 (Riegrova 13, České Budějovice)

b) V CENĚ NENÍ POJIŠTĚNÍ

c) Kdo obsadí 8 míst v mikrobusu, má dopravu za 1 osobu zdarma, tzn. celou cenu s průvodcem kromě hotelu, vstupů a občerstvení

d) ODJEZD v 7:00 od sochy P.Marie na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích, pokud není stanoveno v programu jinak. Návrat tamtéž.

e) Nabídnuté zájezdy lze uskutečnit také ve Vámi navrženém termínu, protože termín nevyužítý pro vypsané téma, může být použit pro uskutečnění jiného výletu.

f) Se zájemci se rádi sejdeme a objasníme detaily konkrétního výletu.

g) Symbol ☻v textu značí výlet, který pěší ☻část, nebo je pěší ☻☻celý.


Na poznávací výlet s Vámi se těší Martin Polák a Martin de Tours s.r.o.

Cestovní agentura a osobní doprava
Riegrova 13
370 01 České Budějovice

00420 603 534 725

Martin.detours@volny.cz
www.vyletynakolech.cz
www.radwandern.cz
martin@radwandern.cz

mikrobus Mercedes Vito (8+1 míst), případně Mercedes Sprinter (1+14) (1+17)