Titulní strana webu 2016

cb-pasov.wz.cz

Občanské sdružení České Budějovice – Pasov vzniká jako společná iniciativa magistrátu města České Budějovice a Vysoké školy evropských a regionálních studií. Jeho cílem je všeobecná podpora přeshraniční spolupráce s důrazem na kulturní, společenské a sportovní aktivity a zprostředkování kontaktů s německou kulturou. Sdružení si klade za cíl být plnohodnotným partnerem Bavorsko – české společnosti (BBG), která již několik let působí v Pasově.

PLÁN ČINNOSTI    (2016)

Spolek Tří zemí Jižní Čechy Bavorsko Rakousko a spolek České Budějovice – Pasov plánuje na II. pololetí roku 2016 následující akce. Zveme tímto i nečleny ev. právnické a sportovní kolektivy ke spoluúčasti na naší činnosti zaměřené zejména na přeshraniční kontakty.

Máme kontakty na tzv. Stammtisch Freistadt-Kaplice. Nasi někteří členové se zúčastňují téměř každý měsíc jejich akcí většinou pořádných v příhraničí Rakouska a v jižních Čechách. V měsíci srpnu je jedna z nich v Dluhosti konkrétně 13.8.16 od 14.30h. Další informace poskytneme zájemcům až organizátoři oznámí podrobnosti. 

Dne 19.8.16. proběhne v Pasove výroční schůze spolku Bayerisch Böhmische Gesellschaft se kterým úzce spolupracujeme a dojedname pravděpodobně ucast členů naseho spolku na tomto zasedani a domluvíme společnou činnost. 

9.9.16 plánujeme prohlidku Muzea vysidlenych obcí Novohradska v Kamenné. Pokud se přihlásí vice zájemců pojedeme linkovým autobusem do Trhovych Svinu, zde s přestupem  do obce Kamenná. Pan Josef Supler ml. nás provede muzeem. Varianta dopravy II je, že vezmeme os.  automobil. Čas odjezdu by záležel na domluvě. 

1.10.16 pojedeme do Marchegg k památníku bitvy na Moravském poli a místem
kde padl král Přemysl Otakar II. Doprava bude zajištěna autobusem s příspěvkem nečlenu cca 450Kc členský příspěvek cca 360Kc. Zároveň členové oddilu sportovci sehrají utkání v tenisovem klubu Marchegg. Nahlášeno je zatím 7 lidí je tedy volné 1.misto. Jedna se o jednodenní zájezd který pořádá sportovní oddil C. Budějovice – Pasov s cilem navázat další kontakty na rakouské straně. 

Magistrátu města České Budějovice nabídneme setkání s pražskou reprezentací
„Svobodný stát Bavorsko“. Projednáme s vedoucím kultury
panem ing Talířem.
Na konec září nebo října bychom naplánovali setkání na místě zvaném Vítkův kámen. Dopravu zajistime, program vybereme podle doporučení pořadatelů. Po několika návštěvách lze tuto akci jen doporučit. Hudba, divadelní představení, vše kvalitni. Datum určíme, bude se jednat o pátky nebo soboty.Doprava vlastni, kombinace vlak, nebo autobus. 

Říjen – pro spolek Bayerisch Böhmischen Gesellschaft nabidneme návštěvu Budvaru ev. ještě vyhlídkový let nad Ceskými Budějovicemi. 

10.12.probehne zřejmě v hotelu Savoy na Mariánském náměstí tradiční Advent. Očekáváme účast cca 40 lidi z Bavorska a Jižních Čech. Program bude pripraven v říjnu s předstihem. Kvalitní hudebnici a vystupující byvaji na tuto dobu obsazeni, je tedy žádoucí mit náskok. Podle zkušeností z minulých let bude začátek stanoven na 14h. 

Jednotlivé akce upřesníme na webu prosim doplnit…. 

Program je určen prioritně pro cleny spolku Tří zemí Jižní Čechy Bavorsko Rakousko a členů BBG t.j. Bayerisch Böhmische Gesellschaft Libovolně se mohou přihlásit i zájemci vně spolku, podnikatele sportovci bez povinnosti byt trvalými členy. Stali členové platí členský příspěvek 100 Kč /rok na účet spolku.  Zájemci se mohou přihlásit na : viz kontaky

Zdravím M. Šrom a PARTNERSKÉ BBG   http://www.bbg-passau.de/
Bavorsko – česká společnost (Bayerisch – Böhmische Gesellschaft) Pasov byla založena v roce 2003 za účelem podpory partnerských vztahù v česko-německém pohraničí. Tato společnost má k dnešnímu dni cca 70 registrovaných členù a každoročně pro ně připravuje řadu aktivit. BBG se stala pro naše sdružení partnerem, s nímž koordinujeme většinu našich akcí.