Klášterní bohatství Dolního Bavorska na Dunaji

Benediktinské opatství Metten se vzácnou knihovnou. Klášter Niederalteich, odkud přišli benediktini do Čech. I Svatý Vintíř, patron česko-německých vztahů. Bazilika Altenmarkt/Osterhofen a klášter Aldersbach, chlouba barokních mistrů bratří Asamů. Kláštery ve Violshofenu i Mariahil v Pasově a další. Všude potkáme i české souvislosti. Vstup do knihovny v Metten €.