Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/dreisesselcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/dreisesselcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
VIA NOVA – Evropská poutní cesta – Spolek tří zemí

VIA NOVA – Evropská poutní cesta

http://www.poutnicesta-vianova.cz/

POJĎME! VYKROČME SPOLU!

Když vycházíme na cestu, ven pod širé nebe, roste v nás touha zažít něco nového. Doma necháme vše, co je zbytečné a zatěžující. Cestou objevujeme, co je v nás, co se s námi děje, oč usilujeme, nebo čeho bychom se chtěli zbavit. Poutník ví, že je člověk v přírodě zvláště otevřený tvůrčím myšlenkám, novým setkáním a zkušenostem, a zároveň získává odstup od stresu všedního dne. Cesta jako pěší pouť dává sílu, podporuje radost ze života, šetří životní prostředí. Je tou nejjednodušší a nejefektivnější formou, jak dopřát odpočinek tělu, hlavě i duši.

K MYŠLENCE

„Evropská poutní cesta VIA NOVA“, otevřená v roce 2005, pomáhá lidem vydat se na cestu takřka od prahu svého domu.

Dáváme tím v Evropě znamení, kde hledat trvalé hodnoty, jako je solidarita, spravedlnost, spolubytí, uchování našeho světa, jeho stvoření. Ukázalo se, že stále více konzumu a růst materiálního blahobytu neznamená růst pocitu štěstí. Skutečný stav duše zanechává stopy v reálném životě. Boží dotyk na světě lze vytušit, nebe a země patří k sobě. To chce znázorňovat i LOGO „VIA NOVA“: Individualita, každá bytost hraje roli ve větším celku, v kosmu, v božství. Nebo jinak řečeno: v modlitbě zvedá člověk hlavu a obrací ji vzhůru, v touze spojit nebe a zemi.

VIA NOVA – „Nová cesta“

Jméno je odvozeno z Bible. První křesťané byli nazýváni „Přívrženci nové cesty“, o nichž se říká, že se vzbouřili, protože dosavadní nespravedlivý řád nepřijali jako předpis, a vydali se na cestu Ježíše, na cestu lásky a smíření“ (Bible, Skutky apoštolů 9 – 19).

Mezi poutními místy Příbramí v Čechách, St.Wolfgangem v Solné komoře a Weltenburgem na Dunaji byla zřízena poutní cesta, která je velmi pestrá a lehce schůdná. Doprovázejí ji nejen hrady a zámky, ale četné vzácné sakrální památky jako slavné kláštery a poutní místa. Prochází půvabnými kraji Čech, Bavorska a Solnohradska. Vede převážně loukami, lesy, po polních cestách i kolem jezer. Vede stinnými lesy i otevřenou krajinou s výhledy.

Cesta spojuje tři země a je symbolem otevření se sousedům, národům, různým náboženstvím i lidem všech barev pleti. Je otevřena všem, kteří hledají smysl života, jeho naplnění nebo setkání s Bohem.

Na cestě

Podél poutní cesty se nalézají ubytování vhodná pro poutníky i možnosti občerstvit se. Celá cesta je kompletně v obou směrech označena, kromě toho jsou k dispozici i mapy cesty a tištěný průvodce (Pilgerbuch 1 a 2).

Vyškolení průvodci a průvodkyně zajistí po obsahové i organizační stránce jednodenní či vícedenní doprovázení poutníků.

Abyste si mohli naplánovat vlstní poutní trasu, pomohou Vám webové stránky s interaktivní turistickou mapou na
www.pilgerweg-vianova.eu
Aplikaci se můžete stáhnout do mobilu, tabletu či do Vašeho iPadu.

VIA NOVA má své motto:

V – Vize a síla
Kdo má odvahu mít sen, má sílu o jeho naplnění usilovat. Putování po Via Nova je přínosem k mírovému a solidárnímu spolužití v Evropě na cestě 21.stoletím.
I – Internacionální a ekumenická
Poutní cesta Via Nova je pro všechny lidi, kteří chtějí vykročit a putovat. Překračujíc hranice, spojuje země a jejich obyvatele.
A – Ano zemi, ano životu
Kdo už putuje, prožívá a vychutnává všechny krásy světa a pestrost jeho stvoření. Každý kousek země je boží. Ohleduplnost a respekt budí lásku ke všemu, co žije.
N – Nabrat nový dech, v novém dechu nový duch
Putování po cestě vede k jádru a uvolňuje duši prostor k nadýchnutí se. Silná místa v krajině zvou k meditaci, ke ztišení a naslouchání. Vzbudí touhu po míru, po spravedlnosti a návratu ke smyslu života.
O – Otevřenost a pohostinnost
Poutníci mají možnost se na cestě Via Nova setkávat s pohostinností, když zaklepají a poprosí o přijetí. Setkávání je darem chvíle, kdy se lidé otevírají jeden pro druhého a dělí se o svůj život.
V – Volnost a plnost života
Kdo opustí staré prošlapané cesty, vykročí na nové, získá nové perspektivy a nalezne mír v srdci. Naděje si prorazí cestu a stane se základem pro život v plnosti a volnosti.
A – Antistres
Kdo jde cestou k svému nitru, objeví a pochopí zodpovědnost pro sebe a svět. To může léčit, co je zraněno, a může uzdravit to, co se dostalo do nerovnováhy.