Zápis z členské schůze 16.4.2019

Zápis z členské schůze

SPOLKU TŘÍ ZEMÍ Čechy-Německo-Rakousko16.4.2019

Místo a čas konání: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Na Sadech 27, 16.4.2019

Počet účastníků členské schůze podle prezenční listiny ( celkem ……….. ), jmenovitě :

Program:

 1. Schválení zákonem předepsaných náležitostí pro zápis do obchodního/veřejného rejstříku:
 1. Schválení, odsouhlasení názvu spolku z původního: Spolek tří zemí Jižní Čechy, Bavorsko, Rakousko na nový název: SPOLEK TŘÍ ZEMÍ Česko-Německo-Rakousko.
 2. Sídlo spolku České Budějovice. Poštovní adresa spolku: Riegrova 1802/13, 37001 České Budějovice .
 3. Schválení členských příspěvků pro rok 2019 a 2020 zůstává 130 Kč. Platba na účet 214234355/0300
 4. Schválení stanov
 1. Vyjádření důvěry stávajícímu předsedovi nebo volba nového předsedy
 2. Projednání účasti členů – zástupců Spolku a města, na slavnostním průvodu v Pasově v neděli 28.4.2019. Zájem o účast na slavnosti Passauer Maidult projevili: ………………………………………………
 3. Přehled činnosti SPOLKU TŘÍ ZEMÍ Česko-Německo-Rakousko v uplynulém období 2018-2019 (viz také kronika Spolku)
 4. Návrh zlepšení činnosti Spolku a návrh Plánu činnosti Spolku na další období ………………………………
 5. Vybídnutí k účasti na pěším výletu česko-německé skupiny na evropské cestě VIA NOVA. Účastníci – zájemci se mohou zúčastnit ve dnech 6.5.- 11.5.2019 této výletní/poutní akce. Jeden nebo více dnů podle vlastní volby. Začátek je v bavorském Freyunku, ubytování v Sušici. Doprava je zajištěna v prvních třech dnech. Bližší informace získáte u Martina Poláka. Česko-bavorská skupina má každoročně zhruba 30 členů. Viz kronika Spolku květen 2018.
 6. Závěr schůze.

V Českých Budějovicích, dne 16.4.2019

SPOLEK TŘÍ ZEMÍ Čechy-Německo-Rakousko

České Budějovice

Zápis z členské schůze

SPOLKU TŘÍ ZEMÍ Čechy-Německo-Rakousko 15.1.2020

Místo a čas konání: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Na Sadech 27, 15.1.2020

Počet účastníků členské schůze podle prezenční listiny ( celkem ……….. ), jmenovitě : ………………………

Program:

 1. Rozvoj členské základny a příjímání nových členů
 2. Vzájemná inspirace pro sestavení plánu činnosti na rok 2020
 3. Via Nova jako významná část ročního plánui
 4. Hospodaření (7.12.)
 5. Diskuse
 6. Kulturní program

Schválení členských příspěvků pro rok 2019 a 2020 zůstává 130 Kč. Platba na účet 214234355/0300

 1. Viz kronika Spolku květen 2019.
 2. Závěr schůze.

V Českých Budějovicích, dne 15.1.2020