Zápis z adventního setkání 7.12.2019

ZÁPIS Z ADVENTNÍHO SETKÁNÍ SPOLKU s partnerským BBG PASSAU 

7.prosince 2019 proběhla plánovaná oslava závěru roku 2019 pod názvem Adventní setkání spolku s BBG Pasov. Zúčastnilo se jí 11 členů našeho Spolku, a to (řazeno stručně podle abecedy): Beneš, Chyňavová, Jordáková, Kordová, Marounková, Polák, Říha, Stropek, Stropková, Škola M., Škola V.st., a jako čestný host paní Selma Keck z bavorského Freyung a bývalý předseda Šrom. Z Pasova přijelo 9 členů, z toho 5 členů z řad širší rodiny. Oslavy se zúčastnilo i 8 členů skupiny Rejdaři, kteří byli pozváni hosty z Pasova. Celkový počet všech zúčastněných 30.

Děkuji srdečně všem našim členům za účast. Jako pořadatelů nás bylo víc než hostů z Pasova.

06.12.2019 byla převedena z magistrátu dotace 10.000 Kč

06.12.2019 stav na účtě                                      14.609,84 Kč

bezprostředně budou vyúčtovány Statutárnímu městu Č.Budějovice vynaložené výdaje, které převyšují poskytnutou dotaci. Výdaje přesáhly výši dotace výši o 1539 Kč, čili to je částka, kterou kryjeme ze svých prostředků. V tom je ale započítaná i částka na průvodce městem a zajištění celého programu. Průvodce se formou sponzorského daru své odměny zřekne. Bez toho by výdaje přesáhly dotaci o 4039 Kč. Na konci celého programu došlo k malé nepříjemnosti. Jako předseda spolku vím, že je chyba na mé straně, ale už si s tím dnes hlavu nelámu. 

1. Měl jsem možná představit blíže dárky, které jsem pro BBG připravil.

2. Měl jsem se včas oficiálně rozloučit a popřát Vám všem do nového roku hodně spokojenosti

3. Měl jsem pasovské přátele včas vyprovodit k autobusu, aby neměl řidič nervy a odchod BBG byl důstojnější

4. Měl jsem si včas rozmyslet (odhadnout), jak to bude s nápoji pro pasovské přátele. Více méně jsem Hance nediplomaticky řekl, že by si měli nápoje zaplatit. Ona na to odpověděla: „To snad nemyslíš vážně! My vás hostili v Pasově. a nevěřím, že jste dostali tak málo peněz“. A já odpověděl: „Dobře, je to už v pořádku, už si s tím nelámej hlavu.“ Byli našimi hosty. Netušil jsem, kolik to bude stát a nakonec se nejednalo o žádnou podstatnou částku. Takže na závěr došlo k „fauxpas“….

Někdo z BBG obrázek Masných krámů nechal ležet. Dárky byly zarámované a zasklené obrázky budějovických malířů. Zastoupen byl prof.Adolf Träger (trh na náměstí), F.Blumentritt (Masné krámy a Wortnerův dům) a malíř E.Ameseder (věž Železná pana a kvetoucí kaštany). Obrázky v ručně šitých látkových zelených sáčcích s přiloženým přáním k Vánocům a novému roku. 

Z tohoto setkání a celkově i ze závěru celého roku 2019 si dovoluji vyslovit názor, že by podobné oslavy měly mít charakter ocenění práce všech pro spolek a pro společnou-spolkovou činnost. Měli bychom mít při oslavě společně pocit, že si to zasloužíme. Nepředstavuji si práci spolku takovou, že budu jako předseda vymýšlet a organizovat sám. 

Navrhuji, abychom vytvořili nějakou „pracovní skupinu“ minimálně 3 nebo lépe 5 lidí. Z té by vycházela iniciativa, nápady a ta by odpovídala společně za realizaci. U pěti lidí pracovní skupiny lze předpokládat, že se i při nemocech a zaneprázdnění sejdou alespoň 3. Já jsem sice předseda, ale co se týče pracovní skupiny by měli mít všichni stejné hlasy a vliv. Já jsem předseda jen proto, aby se spolek nemusel zrušit. Kromě toho jsou období, kdy ani já nemám čas, zatímco by se pracovní skupina  přeci jen mohla sejít. Z takové pracovní skupiny by se taky snáze vygeneroval plán práce na další rok. 

Myslím si totiž, že by se tím práce SPOLKU TŘÍ ZEMÍ zlepšila a pak bychom si takovou oslavu skutečně zasloužili. Připadalo mi tentokrát, že se jedná čistě formálně o „oslavu příjezdu BBG“, společnosti, která je na konci sil. Nebo to byla spíš „Oslava dotace“. Legrace sice byla, ale budoucnost je rozhodně na nás. BBG si své personální problémy musí vyřešit sami. My nemůžeme stavět svou existenci jen na spolupráci s BBG Passau. Musíme se společně rozhlédnout po dalších možnostech. Doufám, že také náš budoucí nový člen pan Karl-Heinz Grieger, který tu žije, ale je právě na léčení v Mariánských Lázních, by mohl být inspirací. 

Přeji Vám krásné pohodové prožití Vánoc, požehnané svátky a hodně spokojenosti v novém roce 2020.

Martin Vintíř Polák