Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/dreisesselcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/dreisesselcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Zápis ze schůze 26.11.2018 – Spolek tří zemí

Zápis ze schůze 26.11.2018

ZÁPIS ZE SCHŮZE „SPOLKU TŘÍ ZEMÍ Čechy-Německo-Rakousko.“

Schůze proběhla dne 26.11.2018 v nově schváleném sídle spolku na adrese Riegrova 1802/13 v Českých Budějovicích od 15:30 do 18:00 hodin.

ÚČASTNÍCI SCHŮZE

Eva Šrajerová, Alena Jordáková, Ludvík Stropek, Mgr.Jaromíra Stropková, Václav Škola st., Hana Marounková, Mgr.Martin Polák, Dagmar Kopalová

Zúčastněných 8

Omluvili se 4 (M.Čapková, M.Šrom, Václav Beneš, Alena Hajná)

PROGRAM SCHŮZE

  1. přivítání a seznámení s programem (Martin Polák)
  2. diskuse o cestě do Pasova 8.12.2018 na návštěvu partnerského spolku BBG. Každý účastník zájezdu si připraví na své náklady dárkovou tašku, jako svůj vánoční dárek pro hostitele. Byla doporučena čokoláda s potiskem Č.Budějovic (je k dostání v Drogerii u Reginy), sada čokolád „Čechy a Morava“, perník Mikuláš, vánoční pečivo vlastní výroby apod. podle vlastního uvážení. Odjezd do Pasova byl stanoven 8.12.2018 ve12:00 od sídla spolku: Riegrova 13, Č.Budějovice. Muzikanti (14 osob) pojedou větším a 8 přihlášených členů spolku menším vozidlem. Cestou navštívíme hrob G.Konvalina a G.Fröhlicha. V Pasově se sejdeme s Martinou Kristian a od 17 hodin začíná setkání v hostinci. Předávání dárků. Odjezd z Pasova je stanoven po 21.hodině. S muzikanty jsem mluvil a ještě jim 5.12. týdne znovu zavolám.
  3. Během schůze bylo podáváno občerstvení – obložené chlebíčky, káva a nealkoholické nápoje, sladké pečivo. Náklady na občerstvení převzal předběžně Martin Polák.
  4. Hlavní bod schůze bylo schválení stanov, schvalování navržených změn stanov. Všichni zúčastnění se postupně vyjádřili k novým stanovám souhlasně. Byla tím schválena úprava jména „SPOLEK TŘÍ ZEMÍ Česko-Německo-Rakousko“.
  5. Sestavení výboru spolku: SPOLEK TŘÍ ZEMÍ Česko-Německo-Rakousko má od této schůze zapisovatale a pokladníka paní Evu Šrajerovou a jednatele paní Hanu Marounkovou. Předsedou zůstává podle rozhodnutí Členské schůze ze dne 31.1.2018 pan Martin Polák. Revizi účetních dokladů bude nadále provádět paní M.Čapková. Paní Alena Hajná bude mít nadále právo podpisu v bance – po zapsání na soudu.
  6. Příští lednová schůze nebyla přesně stanovena. Bude oznámeno mailem.
  7. Webové stránky a plán činnosti nebyly aktualizovány. Je třeba zjednat nápravu.

Zapsal Mag.Martin Vintíř Polák

V Českých Budějovicích dne 26.11.2018