Města Otakarova z.s.

  • Cílem spolku je podpora historické paměti spojené s osobností českého krále Přemysla Otakara II., rodu Přemyslovců a jimi založených měst.
  • Spolek je zaměřen na vytváření materiálních, organizačních,
    programových aktivit a kulturních akcí propagujících jeho cíl. Je otevřen dalším členům, kteří mohou aktivně přispět k dosažení cílů společnosti.

MĚSTA OTAKAROVA z. s.

Panská 174/7 
370 01 České Budějovice

IČ: 05661935
DIČ: CZ05661935
Spolek zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 7177

web: http://www.mestaotakarova.cz/
e-mail: mestaotakarova@seznam.cz

Jsme zapsaným spolkem (IČ 056 61 935) podle občanského zákoníku a navazujeme na předchozí činnost Společnosti „Města Otakarova“ (latinsky „Civitates Otakari“), kterou jsme iniciovali v roce 2014.